Để bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng không quá khó. Những thói quen đơn giản sau sẽ giúp bạn chào ngày mới đầy hứng khởi.