Kết quả do KDC báo cáo tính trong 9 tháng đầu năm 2011. Bánh Craker/Quế cũng là nhóm có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất so với cùng kỳ năm 2010.

CTCP Kinh Đô (MCK: KDC) cho biết, chỉ riêng quý III doanh thu bán hàng tăng mạnh 28% nhờ sự đóng góp của mặt hàng bánh trung thu – tăng trưởng đến 32,5% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vậy, mức tăng trưởng doanh thu của mặt hàng bánh trung thu chưa phải là cao nhất. Trong 9 tháng đầu năm Craker/bánh quế là mặt hàng có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất đạt mức 70,8%.

KDC dự báo doanh thu dự kiến năm 2011 đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2010. Đồng thời chi phí sẽ được duy trì ổn định đến cuối năm kỳ vộng tỷ suất lợi nhuận gộp đạt khoảng 35,7%. Lợi nhuận trước thuế và lãi vay, khấu hao (EBITDA) dự kiến cả năm 2011 đạt 550 tỷ đồng.

KDC tái khẳng định việc tập trung vào kinh doanh mảng thực phẩm cốt lõi. Các đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) của KDC tiếp tục tăng trưởng mạnh cả về sản lượng và giá trị.

Theo TTVN/CafeF