9 tháng, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 307 tỷ đồng, tăng 23,7%.

Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012.

Quý III/2012, KDC đạt doanh thu 1.668 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí giá vốn của KDC lại giảm nhẹ. Lợi nhuận gộp của công ty tăng 21,7%.

KDC đạt lợi nhuận sau thuế 318 tỷ đồng trong quý III, tăng 42,8% so với cùng kỳ. Được biết, kết quả kinh doanh bán niên của KDC ghi nhận lỗ hợp nhất 5,4 tỷ đồng do việc chuyển nhượng cổ phần tại Nutifood gây lỗ 71,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, KDC đạt tổng doanh thu thuần 3.217 tỷ đồng, tăng 5,9%. Lợi nhuận gộp của công ty tăng 17,4%. KDC đạt 307 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 23,7%.

File đính kèm:

 Theo Gafin