Tập đoàn KIDO vừa cho biết, doanh thu thuần cả năm 2019 đạt 7.210 tỷ đồng, giảm 5,2% so với năm 2018. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp năm nay tăng 26% và biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện từ 17% lên 22,6% so với cùng kỳ năm 2018. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 281 tỷ đồng, tăng 59,6%.

Trong các nhóm ngành mà doanh nghiệp này kinh doanh, ngành kem đang tăng 10%, đặc biệt phân khúc cao cấp có nhiều bứt phá. Sở dĩ doanh số tăng ở mức 2 con số là nhờ cắt giảm chi phí sản xuất trong mùa thấp điểm, biên lợi nhuận gộp của ngành kem tăng từ 52,9% lên 58,6%.

Với dầu ăn, doanh thu thuần của phân khúc dầu chuyên biệt tăng 24,6% và nhóm hàng cao cấp tăng 16,9%. Theo đó, biên lợi nhuận gộp tăng 12,8% lên 16,0%. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 282 tỷ đồng, tăng 59,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỷ đồng, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

KIDO cho biết, doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển các sản phẩm cao cấp đồng thời đầu tư vào đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa ngày càng cao của khách hàng. Với ngành kem, doanh nghiệp đang lên kế hoạch hướng ra thị trường quốc tế.

Theo Hồng Châu - Vnexpress