Mảng kem đã giúp Tập đoàn KIDO tăng lợi nhuận trước thuế trong quý I gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái, dù tổng doanh thu giảm.

Báo cáo của Tập đoàn KIDO cho thấy, doanh thu thuần quý I đạt 1.550 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu ngành dầu ăn giảm, thêm vào đó, giá dầu ăn sụt giảm mạnh khiến cạnh tranh giữa các công ty tăng cao. Dẫu vậy, lợi nhuận trước thuế đạt 61,5 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ tăng trưởng doanh thu từ ngành hàng lạnh.


Ngành kem giúp KIDO tăng lãi

Cụ thể, doanh thu thuần của KIDO Foods (Mã: KDF), đơn vị kinh doanh mảng ngành hàng lạnh đạt 266 tỷ, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận gộp đạt 151 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2018. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện, tăng từ 45,6% lên 56,8%.

Ngược lại với mảng kem, ở ngành dầu ăn, Công ty cổ phần dầu Thực vật Tường An (TAC, thành viên KIDO) quý I chỉ đạt doanh thu thuần là 840 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do đơn vị này tập trung phát triển phân khúc sản phẩm cao cấp và chủ động giảm tỷ trọng doanh thu của phân khúc phổ thông và giá trị lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, do doanh thu giảm nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 116 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái, và đạt 30 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, biên lợi nhuận trước thuế ở mức 3,6%.

Một thành viên khác, Vocarimex (mã VOC), chỉ đạt doanh thu thuần là 626 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 64 tỷ đồng.

Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè (GHNB) sau nhiều năm lỗ thì quý này đã có lãi 7 tỷ đồng đóng góp vào kết quả hợp nhất của tập đoàn.

Theo Hồng Châu - Vnexpress