Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Kinh Đô ngày 23-4 đã thông qua việc phát hành chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR) để tiến đến việc niêm yết trên thị trường chứng khoán London (Anh).

Theo ông Trần Lê Nguyên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh Đô, công ty sẽ phát hành 20 triệu cổ phiếu GDR theo hình thức cổ phiếu riêng lẻ thông qua Ngân hàng Deutsche Bank. Deutsche Bank sẽ là ngân hàng lưu ký được ủy thác để phát hành chứng chỉ GDRs này.

Tổng giá trị phát hành có mệnh giá 200 tỉ đồng. Giá phát hành theo giá thị trường được tính ở mức giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu công ty (KDC) trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM trong 20 phiên giao dịch liên tục gần nhất trước ngày phát hành và đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất.

Theo ông Nguyên, Kinh Đô và Deutsche Bank đã ký‎ bản thoả thuận về việc này. Sau khi đại hội cổ đông thông qua, công ty sẽ làm các thủ tục để xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam để phát hành. Nếu mọi việc tốt thì việc phát hành sẽ hoàn tất trong tháng 6-7 này.

Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng cho các dự án mở rộng sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư các dự án trong lĩnh vực bánh kẹo, kem và các sản phẩm từ sữa. Mặt khác, nguồn vốn huy động qua phát hành cổ phiếu GDR cũng sẽ giúp công ty đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng.

Việc phát hành và tiến đến niêm yết chứng chỉ GDRs trên Sở Giao dịch Chứng khoán London còn có một ý nghĩa trong việc giới thiệu hình ảnh của công ty Kinh Đô ra thị trường thế giới, tăng thêm uy tín của công ty trên thị trường quốc tế. Nếu việc phát hành này thành công, thì Kinh Đô sẽ là doanh nghiệp Việt Nam thứ hai niêm yết chứng chỉ GDRs trên thị trường chứng khoán London, sau Hoàng Anh Gia Lai (HAG).

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo ngày 23-3, toàn bộ hơn 23,3 triệu GDR của HAG đã được chính thức niêm yết và chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán London. Số chứng chỉ GDRs này HAG đã phát hành riêng lẻ cho Deutsche Bank Trust Company Americas. Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng cho các dự án trồng cao su và thủy điện.

Đối với Kinh Đô, năm 2010, việc sáp nhập thành công Công ty Kinh Đô Miền Bắc (NKD) và Kem Kido (KIDO) vào KDC đã mang lại kết quả kinh doanh tăng trưởng cao với tổng doanh thu ngành thực phẩm hợp nhất của tập đoàn là 3.317 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 420 tỉ đồng.

Năm nay, dự kiến kế hoạch doanh thu thuần của công ty là 4.200 tỉ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế là 500 tỉ đồng. Công ty tiếp tục giữ mức tỉ lệ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt là 24% trên mệnh giá cổ phần. Qua đợt phát hành trên, vốn điều lệ của công ty dự kiến đạt trên 1.395 tỉ đồng.

Theo Saigontimes