Lợi nhuận sau thuế năm 2012 của CTCP Kinh Đô (mã KDC - HOSE) đạt 398 tỷ đồng, tăng 42,8% so với năm 2011.

Năm 2012, doanh thu của KDC đạt đạt 4.293,65 tỷ đồng, tăng 1,1% so với năm 2012. Những sản phẩm đóng góp và hoạt động kinh doanh có mức tăng trưởng tốt như sản phẩm kem, Cracker, bánh trung thu.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cả năm của KDC đạt 528 tỷ đồng, tăng 53% so với năm ngoái. Công ty cho biết, lợi nhuận tăng do biên lợi nhuận gộp cao hơn, hiệu quả hoạt động tốt hơn, chi phí lãi vay giảm. Biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cũng vì thế mà tăng từ 8,1 lên 12,2 %. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 của KDC đạt 398 tỷ đồng, tăng 42,8% so với năm 2011.

Năm 2013, KDC đặt mục tiêu doanh số 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 600 tỷ đồng.

Năm nay, Kinh Đô đưa ra thị trường hơn 3.800 tấn sản phẩm bánh kẹo Tết phục vụ người tiêu dùng. Tính đến ngày 23/1 (12/12 Âm lịch), sản lượng tiêu thụ sản phẩm Tết Kinh Đô đã đạt 100% kế hoạch.

Trong đó, dòng sản phẩm cao cấp Korento chiếm khoảng 20% tổng sản lượng và có mức tăng trưởng mạnh, được tiêu thụ khá tốt. Hiện tại, sản lượng tiêu thụ dòng sản phẩm cao cấp này đã vượt kế hoạch, Kinh Đô cho biết phải tăng công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường. Dự kiến đến cuối mùa, sản lượng tiêu thụ bánh kẹo Tết Kinh Đô sẽ vượt kế hoạch 10%, riêng dòng cao cấp Korento vượt kế hoạch 30%.

NDHMoney