Tập đoàn Kinh Đô (KDC) cho biết tình hình kinh doanh trong nửa đầu năm 2014 đã đạt được kết quả vượt bật nhờ vào việc tiếp tục phát huy kết quả của quá trình tái cấu trúc trong suốt thời gian vừa qua.

Theo đó, doanh thu quý II đạt 1.003 tỉ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ 2013 nhờ vào việc gia tăng hiệu quả khai thác và quản lý tốt kênh phân phối. Cụ thể, KDC đã hoàn thiện hệ thống quản lý nhà phân phối (DMS) và tăng thêm độ phủ tại các điểm bán lẻ.

Trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận gộp của KDC tăng 5,3%, đạt 704 tỉ đồng, kết quả này nhờ vào hiệu quả quản lý sản xuất tốt hơn và Công ty đã tung thành công các sản phẩm mới có biên lợi nhuận cao hơn. Biên lợi nhuận gộp được duy trì ở mức 39,2% tương đương năm ngoái do lương cơ bản và chi phí điện nước tăng. Biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) trong 6 tháng đầu năm giảm từ mức 9,2% xuống mức 8,4% do Công ty đã đầu tư nhiều hơn vào các thương hiệu sản phẩm và đầu tư thêm vào hệ thống bán hàng và phân phối.

Tổng mức lợi nhuận sau thuế của KDC trong 6 tháng đầu năm tăng 22,1% so với cùng kỳ, do lợi nhuận quý II tăng tới 31% so với cùng kỳ 2013.

Trong quý II/2014, Công ty đã công bố việc tham gia đầu tư vào các ngành hàng mới gồm mì ăn liền, cà phê và dầu ăn. Các sản phẩm trong những ngành hàng này đang được phát triển và sẽ được ra mắt trong những tháng tới. Trong tương lai, những sản phẩm mới này sẽ giúp đẩy mạnh doanh số bán hàng của Công ty và làm nâng cao tính hiệu quả của toàn bộ hệ thống kinh doanh của KDC.

Theo nhipcaudautu.vn