Tối 9/10, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trao tặng Cúp Thánh Gióng cho 100 doanh nhân tiêu biểu năm 2010. Cúp Thánh Gióng được trao tặng nhằm tôn vinh các doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, tạo được nhiều công ăn việc làm cho cộng đồng và làm giàu cho xã hội. Ông Trần Kim Thành – Chủ Tịch HĐQT Tập Đoàn Kinh Đô vinh dự nhận danh hiệu này.

Năm 2010, ngoài các tiêu chí về doanh thu, đầu tư đổi mới công nghệ, thực hiện tốt chính sách với người lao động... với các doanh nghiệp, Ban tổ chức còn đưa ra các tiêu chí đánh giá sự năng động, sáng tạo trong điều hành, quản lý doanh nghiệp... của doanh nhân; tiêu chí về tham gia các dự án và hoạt động bảo vệ môi trường.

100 doanh nhân Việt Nam năm 2010 được trao tặng cup Thánh Gióng đến từ khắp vùng miền trên cả nước, hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: xây dựng, xăng dầu, may mặc, thủy sản, du lịch… Họ không chỉ là những doanh nhân tiêu biểu, mà đã vượt khó để thành công, chủ động tận dụng được cơ hội để tái cơ cấu, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quan hệ lao động trong doanh nghiệp cũng như các nội dung liên quan đến quản trị doanh nghiệp.

Lễ trao tặng Cúp Thánh Gióng cho 100 doanh nhân tiêu biểu năm 2010 là chương trình được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân, cổ súy tinh thần kinh doanh, xây dựng và phát triển doanh nghiệp bền vững, chấp hành tốt pháp luật, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hình ảnh, thương hiệu trong quá trình hội nhập.