Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu thuần của KDC đạt 1.525 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái và lũy kế 9 tháng đạt 3.038 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm trước ước tính.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 221 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng lãi sau thuế 248 tỷ đồng. Nếu không bao gồm khoản lợi nhuận từ thanh lý khoản đầu tư vào dự án SJC năm 2010 thì lợi nhuận sau thuế lũy kế năm nay cũng tăng 18%. 

KDC cho biết, hoạt động kinh doanh chính - ngành thực phẩm tăng trưởng tốt. Cụ thể, doanh thu thực phẩm trong Q3 tăng trưởng mạnh là nhờ doanh thu bánh trung thu tăng 32,4%.

KDC cũng cho biết, các đơn vị kinh doanh chiến lược tiếp tục tăng tốc để giữ vững mức tăng trưởng.

Các ngành hàng tăng trưởng chính góp phần tạo tăng trưởng cho KDC năm nay:

Tốc độ tăng trưởng của các ngành hàng KDC

Chi phí nguyên liệu tiếp tục được quản lý để duy trì giá bán ổn định hoặc tăng vừa phải cho người tiêu dùng.

Theo Lê Toàn - NDHMoney