Lợi nhuận trước thuế của 3 tháng đầu năm 2014 của CTCP Kinh Đô (mã KDC - HOSE) đạt 51 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm ngoái.

KDC cho biết, Tết năm 2014 rơi vào đầu tháng 1 sớm hơn so với năm ngoái. Do đó, hoạt động kinh doanh và một phần doanh thu Tết đã được ghi nhận trong Quý 4 năm 2013, dẫn đến việc doanh thu quý 1 năm nay giảm nhẹ.

Biên lợi nhuận gộp giảm từ 37,9% xuống 35,8% do chi phí lương cơ bản và giá đầu vào bao bì sản phẩm tăng lên.

Năm nay, chi phí bán hàng và quản lý được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý trên doanh thu giảm từ 32,2% xuống còn 31,4%. Tỷ lệ chi phí bán hàng giảm từ 22,3% xuống còn 19,6% do quá trình quản lý chi phí tiếp tục phát huy hiệu quả và chi phí liên quan đến các hoạt động bán hàng Tết cũng được ghi nhận trong quý 4 năm ngoái.

Chi phí quản lý tăng lên từ mức 9,9% lên 11,8% do công ty tiếp tục đầu tư vào hệ thống quản lý nhà phân phối (DMS), và các thiết bị công nghệ cho đội ngũ bán hàng để gia tăng năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối.

Lợi nhuận trước thuế của 3 tháng đầu năm 2014 đạt 51 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm ngoái.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2014, KDC tập trung giới thiệu các sản phẩm hàng ngày và thâm nhập vào các mảng sản phẩm mới trong các ngành hàng hiện hữu, đặc biệt là Bánh Quy và Bánh Bông Lan để đa dạng hóa đối tượng khách hàng.

Tiếp tục theo đuổi chiến lược mua bán sáp nhập để thâm nhập vào các ngành hàng mới, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng theo chiến lược Food & Flavor.

Năm 2014, KDC đặt kế hoạch doanh số dự kiến 5.150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 660 tỷ đồng.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu KDC đóng cửa dao động trong biên độ 52.000 – 57.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 147.874 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 8,1 tỷ đồng/phiên.

Bình Minh - NDH