Với mục tiêu gia tăng vị thế cạnh tranh, giảm chi phí và giảm rủi ro kinh doanh cũng như nâng cao hơn nữa tính minh bạch trong quản trị và năng lực tài chính. Gia tăng vốn hóa thị trường, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thu hút nhân tài, tăng khả năng huy động vốn để tài trợ cho các dự án trong tương lai... Ngày 14/12/2010 ban lãnh đạo Kinh Đô triển khai sáp nhập 4 công ty: công ty CP Kinh Đô, công ty CP Kinh Đô Miền Bắc, công ty Ki Do, công ty CP Kinh Đô Bình Dương. Đây là bước ngoặc mới đưa Kinh Đô phát triển lên tầm cao mới, vững mạnh hơn trong tương lai.

Theo đó trong thời gian tới, công ty Kinh Đô sẽ không dừng lại ở lĩnh vực bánh kẹo, kem ăn, sữa chua & các sản phẩm từ sữa… mà sẽ phát triển xa hơn. Việc sáp nhập công ty CP chế biến thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc và KI DO vào KDC trong quý 4 vừa qua tạo tiền đề để Kinh Đô đi tiếp chiến lược sáp nhập các công ty thực phẩm khác vào KDC. Đưa Kinh Đô trở thành một Tập đoàn đa ngành hàng đầu trong nước và khu vực với đa dạng các sản phẩm thực phẩm thiết yếu cho người tiêu dùng thông qua 4 mảng: Thực PhẩmBán lẻ,  Bất Động Sản và Tài Chính. Trong đó 2 mảng Thực PhẩmBán lẻ là hai mảng chính và mảng Bất động sản,  Tài Chính sẽ thay đổi linh hoạt theo thị trường.

Đứng trước thách thức, cạnh tranh về nguồn lao động, nguồn vốn, cạnh tranh về nguyên liệu ngày càng gay gắt. Để đáp ứng yêu cầu trong quá trình sáp nhập, Kinh Đô phải có đội ngũ quản lý giỏi, quản lý rủi ro tốt để khai thác cơ hội kinh doanh, hóa giải những nguy cơ bất lợi. Xây dựng hệ thống bán hàng mạnh để ngày càng mở rộng thị trường; Nâng cao chất lượng sản phẩm, những sản phẩm không hiệu quả cần phải thay đổi; sản phẩm có tiềm năng được đầu tư khai thác; chọn lọc để có dự án tốt nhất ở những khu vực trung tâm; công tác dự báo và điều chỉnh kịp thời; không mở rộng, giảm đầu tư tài chính để giảm thiểu rủi ro... Đó là những yêu cầu cấp thiết trong quá trình sáp nhập. Bên cạnh đó, năm 2011 sẽ hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tạo vị thế cho ngành hàng và tận dụng nguồn lực cũng như có những chính sách linh hoạt khi vận hành nhằm tạo sức mạnh cho Kinh Đô.

“Kinh doanh là phải có tham vọng” và “Tất cả chúng ta đều phải có tham vọng” - đó là thông điệp của anh Trần Lệ Nguyên – Tổng giám đốc tập đoàn Kinh Đô đến toàn thể CBCNV. Trong quá trình sáp nhập sẽ mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp cho toàn thể CBCNV tại Kinh Đô và các công ty thành viên. Tất cả những ứng viên có năng lực đều có cơ hội ngang nhau trong quá trình phát triển nghề nghiệp tại Kinh Đô. Thành công trong việc sáp nhập sẽ giúp tập đoàn tránh lãng phí, sử dụng tối đa công suất thiết bị. Quy mô Tập đoàn sẽ lớn hơn, từ đó sẽ có lợi hơn trong thương lượng giá cả, chất lượng nguyên vật liệu, thời gian giao hàng, điều kiện thanh toán. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, chuyển giao công nghệ giữa các công ty thành viên dễ dàng hơn để nhanh chóng cho ra đời sản phẩm mới đồng bộ. Gia tăng năng lực tài chính, tạo lợi thế thương hiệu trong việc huy động và sử dụng vốn. Giảm thiểu được rủi ro khi có biến động nhân sự đột ngột và thu hút nhân tài.

Với định hướng đúng đắn của ban lãnh đạo và sự nỗ lực hợp tác của toàn thể CBCNV sẽ đưa Kinh Đô đến mục tiêu phát triển vững mạnh và trường tồn.