Recruitment

Giám đốc Nhân sự

Mô tả công việc:

·         Tham mưu cho HĐQT, Ban TGĐ, về cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty, tuyển dụng nhân sự phục vụ sản xuất kinh doanh.

·         Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

·         Xây dựng cơ cấu tổ chức toàn bộ Công ty và các phòng ban, phòng HR phù hợp với Công ty tuỳ từng giai đoạn và nguồn lực.

·         Xây dựng các quy định, quy chế cho Công ty đảm bảo đúng pháp luật hiện hành.

·         Xây dựng và triển khai hệ thống đào tạo, luấn luyện, đánh giá, luân chuyển và phát triển nhân sự .

·         Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Công ty

·         Xây dựng chính sách tiền lương, thang lương, quan hệ lao động và phúc lợi cho cán bộ nhân viên Công ty.

·         Xây dựng quy trình tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng, tiêu chí tuyển dụng và tổ chức thực hiện tuyển dụng nhân sự đảo bảo tuyển được nhân sự giỏi, đúng người, đúng việc, đáp ứng được yêu cầu công việc.

·         Xây dựng hình ảnh nhân sự trong Công ty.

·         Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

* Yêu cầu:

· ­Nam (30 ~ 45t), Tốt nghiệp Đại học kinh tế quốc dân hoặc các trường Đại học tại nước ngoài chuyên ngành: Quản trị nhân lực, kinh tế lao động

· Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Tổ chức nhân sự trong các doanh nghiệp  có quy mô từ 500 CBCNV trở lên.

· Có kiến thức và kinh nghiệm trong công tác tổ chức nhân sự với mọi loại hình doanh nghiệp xây dựng quy chế, quy trình quản lý nhân sự; trong công tác tiền lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ, chế độ chính sách đối với người lao động với mọi loại hình doanh nghiệp.

· Có kiến thức và kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng và đạo tạo; Am hiểu luật doanh nghiệp, Luật lao động, Điều lệ công ty cổ phần.

Job information

Salary:
Level: Director/ Senior Director
Top Categories: Administration/ Human Resource/ Training
Location: Hồ Chí Minh
Number:
Expired date: 20/06/2018


Similar jobs: