Tin tức sự kiện

Kinh Đô tiếp tục tăng trưởng hoạt động kinh doanh chính - ngành Thực phẩm

28/11/2011

Kết quả Quý 3 của KDC: Hoạt động kinh doanh chính – ngành thực phẩm tăng trưởng tốt

 • Doanh thu thực phẩm trong Q3 tăng trưởng mạnh là nhờ doanh thu bánh trung thu tăng 32.4%.
 • Một cách tổng quan, doanh  thu hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng 28% trong quý 3 và lũy kế tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm trước ước tính.
 • Lợi nhuận sau thuế tính quý 3 đạt 221 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2010, chỉ 194 tỷ.
 • Nếu không bao gồm khoản lợi nhuận từ thanh lý khoản đầu tư vào dự án SJC năm 2010 thì lợi nhuận sau thuế lũy kế năm nay cũng tăng 18%.

Các đơn vị kinh doanh chiến lược tiếp tục tăng tốc để giữ vững mức tăng trưởng.

 • Hiện tại, các đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ cả về sản lượng và giá trị.
 • Các ngành hàng tăng trưởng chính góp phần tạo tăng trưởng cho KDC năm nay bao gồm: Cracker/ Bánh Quế, Bánh mì, Bánh trung thu và Kem với tốc độ tăng tương ứng là 70.8%; 40%; 32.5%; 32%.
 • Chi phí nguyên liệu tiếp tục được quản lý để duy trì giá bán ổn định hoặc tăng vừa phải cho người tiêu dùng.

Dự báo 2011

 • Dựa vào chiến lược kinh doanh, Kinh đô rất lạc quan trước thị trường Tết năm nay nhắm phục vụ đa phân khúc.
 • Doanh  thu dự kiến năm 2011 đạt 4.200 tỷ đồng (tăng 31% so với năm 2010).
 • Đặc biệt, chi phí sẽ được duy trì ổn định đến cuối năm nay (bao gồm cả nguyên liệu và chi phí hoạt động) với kỳ vọng  tỷ suất lợi nhuận gộp đạt khoảng 35.7% cho năm 2011.
 • EBITDA đạt được 550 tỷ cho năm 2011 so với 284 tỷ của năm 2010 (tập trung kinh doanh mảng thực phẩm cốt lõi).