Đây là nhận định của ông Vũ Quang Hùng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp (Bộ Công Thương) tại hội thảo Quy hoạch phát triển ngành kỹ nghệ thực phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Công Thương tổ chức ngày 2-8.

Số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp (Bộ Công Thương) cho thấy, tốc độ tăng trưởng của ngành kỹ nghệ thực phẩm thời gian qua tương đối tốt, giai đoạn 2006-2010 tăng trên 17%, trong đó sản xuất bánh kẹo tăng gần 35%, mỳ chính là 10% và mỳ ăn liền tăng xấp xỉ 10%. Giá trị sản xuất của ngành cũng có mức tăng khá, từ 6.000 tỷ đồng (2005) lên gần 17.000 tỷ đồng (2011).

Bên cạnh đó, cơ cấu ngành kỹ nghệ thực phẩm có sự thay đổi đáng kể. Năm 2005, mỳ tôm là sản phẩm chiếm tỷ trong cao nhất của ngành lên tới 40% nhưng đến năm 2011 giảm còn 30%. Trong khi đó, bánh kẹo đã có mức tăng ấn tượng từ 20% trong năm 2005 lên trên 40% vào năm 2011. Đặc biệt, cơ sở sản xuất bánh kẹo tăng nhanh từ con số 182 cơ sở trong năm 2005 tăng lên 324 cơ sở vào năm 2011.

Với tốc độ tăng trưởng cũng như sự thay đổi về cơ cấu trong ngành kỹ nghệ thực phẩm của Việt Nam trong thời gian qua, ông Hùng nhận định, ngành sản xuất bánh kẹo sẽ là ngành phát triển nhất trong thời gian tới.

Tuy nhiên, mức tiêu thụ bánh kẹo của Việt Nam hiện nay vẫn ở dưới mức trung bình của thế giới, chỉ đạt 1,9 kg/người/năm, trong khi mức trung bình của thế giới là 2,4 kg/người/năm.

Sản xuất bánh kẹo trong nước chia làm 3 nhóm chính: Nhập khẩu (chiếm 20%), doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn (gồm Tập đoàn Kinh Đô, Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà, Công ty CP Bibica chiếm 42%) và doanh nghiệp khác (chiếm 38%).

Theo stockbiz.vn