Ban điều hành
 • TRẦN LỆ NGUYÊN
  Ông TRẦN LỆ NGUYÊN
  Đồng sáng lập
  Phó Chủ tịch HĐQT
  TGĐ Điều hành Tập đoàn
 • VƯƠNG NGỌC XIỀM
  VƯƠNG NGỌC XIỀM
  Đồng sáng lập
  Thành viên HĐQT
  Phó TGĐ Tập đoàn
 • VƯƠNG BỬU LINH
  VƯƠNG BỬU LINH
  Đồng sáng lập
  Thành viên HĐQT
  Phó TGĐ Tập đoàn
 • WANG CHING HUA
  Ông WANG CHING HUA
  Đồng sáng lập
  Phó TGĐ Tập đoàn
 • NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU
  NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU
  TV HĐQT & P.TGĐ Tập đoàn
  TGĐ Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
  Chủ tịch HĐTV KIDO Nhà Bè
 • TRẦN QUỐC NGUYÊN
  Ông TRẦN QUỐC NGUYÊN
  Thành viên HĐQT
  Phó TGĐ Tập đoàn
  TGĐ Điều hành Công ty TNHH Thực phẩm Đông lạnh KIDO
 • BÙI THANH TÙNG
  Ông BÙI THANH TÙNG
  Phó TGĐ Tập đoàn
  TGĐ Công ty TNHH KIDO Nhà Bè
  TGĐ Điều hành Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An
  Phó TGĐ Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam
 • MAI XUÂN TRẦM
  Ông MAI XUÂN TRẦM
  Phó TGĐ Tập đoàn
  Phó TGĐ điều hành Công ty TNHH Thực phẩm Đông lạnh KIDO
  TGĐ Công ty TNHH Liên doanh thực phẩm đồ uống Vibev
 • TRẦN TIẾN HOÀNG
  Ông TRẦN TIẾN HOÀNG
  Phó TGĐ Tập đoàn
 • MÃ THANH DANH
  Ông MÃ THANH DANH
  Phó TGĐ Tập đoàn