Nhu cầu tuyển dụng
Kết quả tìm kiếm
Chức danh Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Thiết kế Nhãn hiệu Hồ Chí Minh 20/03/2018 20/06/2018
Trợ lý Quản lý Nhãn hiệu Hồ Chí Minh 20/03/2018 20/06/2018
Quản lý Tiếp thị Hồ Chí Minh 20/03/2018 15/06/2018
Quản lý Nhãn hàng Hồ Chí Minh 16/03/2018 20/06/2018
Giám sát Bán hàng kênh KA Hồ Chí Minh 20/03/2018 20/06/2018
Giám sát Bán hàng kênh MT Hồ Chí Minh 20/03/2018 20/06/2018
Kế toán Quản trị Hồ Chí Minh 20/03/2018 20/06/2018
Giám đốc Nhân sự Hồ Chí Minh 20/03/2018 20/06/2018