Con số doanh thu thuần và lợi nhuận gộp tăng trưởng mạnh có ý nghĩa lớn đối với hầu hết doanh nghiệp. Điều này cho thấy mức độ tăng trưởng miếng bánh thị phần của họ.

Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2011.

Doanh thu thuần quý III đạt 1524,8 tỷ đồng, hơn gấp đôi mức 732,36 tỷ đồng cùng kỳ năm 2010. Lũy kế 9 tháng, khoản thu từ hoạt động kinh doanh chính đạt 3.037,54 tỷ đồng, tăng 130,5% so với cùng kỳ năm 2010.

Song song đà tăng trưởng doanh thu thuần, lợi nhuận gộp quý III và 9 tháng đầu năm đạt 691,39 tỷ đồng và 1.220,72 tỷ đồng tương đương tăng trưởng 113,66% và 150% so với cùng kỳ.

Chi phí bỏ ra cho hoạt động kinh doanh, tất nhiên, cũng tăng mạnh so với cùng kỳ kéo lợi nhuận thuần quý III đạt 249,9 tỷ đồng, chỉ tăng 57,27%- thấp hơn nhiều mức tăng trưởng lợi nhuận gộp. Tuy nhiên, theo quan điểm của người viết, con số doanh thu thuần và lợi nhuận gộp tăng trưởng mạnh có ý nghĩa lớn đối với hầu hết doanh nghiệp. Điều này cho thấy mức độ tăng trưởng miếng bánh thị phần của họ. Khoản chi phí bỏ ra để đạt được thị phần đó tuy lớn xét về con số tuyệt đối nhưng được bù đắp xứng đáng bởi lợi nhuận gộp thu về.

Lợi nhuận ròng quý III của KDC đạt 220,99 tỷ đồng, tăng 56,42% so với cùng kỳ. Do 9 tháng năm 2010 công ty có khoản thu đột biến từ hoạt động tài chính nên lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm 2011 công ty đạt 248,27 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ.

Link Tải Về:

Theo TTVN/HoSE/CafeF