6 tháng đầu năm 2014, lợi nhuận sau thuế của Kinh Đô tăng 22,1% so với cùng kỳ, do lợi nhuận quý 2 tăng ấn tượng 31% so với cùng kỳ năm 2013.

Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014.

Doanh thu thuần quý 2 đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2013. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Kinh Đô đạt gần 1.800 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Kinh Đô, sự tăng trưởng doanh thu thuần là nhờ vào việc công ty gia tăng hiệu quả việc khai thác và quản lý tốt kênh phân phối. Cụ thể, KDC đã hoàn thiện hệ thống quản lý nhà phân phối (DMS) và tăng độ phủ tại các điểm bán lẻ.

6 tháng đầu năm 2014, lợi nhuận gộp tăng 5,3%, đạt được 704 tỷ đồng, kết quả này nhờ vào hiệu quả quản lý sản xuất tốt hơn và Công ty tung thành công các sản phẩm mới có biên lợi nhuận cao hơn. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 39,2% tương đương năm ngoái do lương cơ bản và chi phí điện nước tăng.

Lợi nhuận sau thuế của Kinh Đô nửa đầu năm 2014 tăng 22,1% so với cùng kỳ do lợi nhuận quý 2 tăng ấn tượng 31% so với cùng kỳ năm 2013. Kết quả này có được nhờ công ty phát huy hiệu quả của quá trình tái cấu trúc, quản lý tốt chi phí và khai thác các ngành hàng có biên lợi nhuận cao.

Ban giám đốc Kinh Đô đồng thời đánh giá kết quả kinh doanh của công ty. Trong quý 2 năm 2014, công ty đã công bố việc tham gia vào các ngành hàng mới bao gồm mì ăn liền, cà phê và dầu ăn. Các sản phẩm trong những ngành hàng này đang được phát triển và sẽ được tung trong những tháng tới. Trong tương lai, những sản phẩm mới này sẽ giúp đẩy mạnh doanh số bán hàng của công ty và làm tăng tính hiệu quả của toàn bộ hệ thống.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2014

Theo Trí Thức Trẻ