CTCP Kinh Đô (mã KDC - HOSE) báo cáo kêt quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2013. Doanh thu quý 2/2013 đạt 899,01 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45,9 tỷ đồng.

Quý 2/2013, doanh thu thuần của KDC đạt 899,01 tỷ đồng tăng 7,11% so với cùng kỳ. Công ty cho biết doanh thu quý 2 tăng so với năm ngoái do nhu cầu người tiêu dùng sau Tết tăng tương đối tốt ở hầu hết tất cả các mặt hàng.

Bên cạnh đó, chi phí lãi vay cũng giảm mạnh trong kỳ xuống còn 15,31 tỷ đồng, tương đương 72,51% cùng kỳ. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2 năm 2013 đạt 45,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ thua lỗ. Công ty cho biết, do phải ghi nhận chi phí tài chính từ việc thoái vốn khỏi Nutifood và Tribeco, lợi nhuận quý 2 năm ngoái đã bị âm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của KDC đạt 1.705,91 tỷ đồng, tăng 10,09% so với cùng kỳ. Lợi nhuận nhuận trước thuế là 131,318 tỷ đồng, hoàn thành 21,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm (600 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 78,538 tỷ đồng. Đáng lưu ý là 6 tháng đầu năm 2012, KDC lỗ 6,93 tỷ đồng.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu KDC dao động trong biên độ 45.900 – 55.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 158.643 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 8,1 tỷ đồng/phiên.

Theo NDHMoney.vn