(NDH) Quý III, lợi nhuận trước thuế KIDO đạt gần 80 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ do năm trước công ty ghi nhận lãi đột biến từ bán 20% mảng bánh kẹo còn lại cho Mondelēz.

Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (Mã: KDC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2017.

Quý III, doanh thu thuần đạt 2.131 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ năm trước do hợp nhất 2 công ty hàng đầu trong ngành dầu ăn là VOC và TAC. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 20,5%.

Ngành kem và thực phẩm đông lạnh đóng góp 24% tổng doanh thu thuần, tăng 7,8% so với 9 tháng đầu năm 2016. Điều này đến từ sự tăng trưởng của ngành kem và quá trình đa dạng hóa danh mục các sản phẩm trong mảng thực phẩm đông lạnh.

Tổng lợi nhuận sau thuế quý này đạt 79,96 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ năm trước do năm trước công ty ghi nhận lãi đột biến từ bán 20% mảng bánh kẹo còn lại cho Mondelēz.


Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 5.075 tỷ đồng doanh thu thuần (gấp 3,5 lần cùng kỳ) và 535 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (giảm 59%). Lợi nhuận sau thuế đạt 489 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2017, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 490 tỷ đồng. Do đó, lũy kế 9 tháng, công ty vượt 7% kế hoạch năm.

Trong Quý IV, KDC cho biết sẽ ra mắt chuỗi các sản phẩm mới. Cụ thể, với mảng thực phẩm đóng gói, các sản phẩm dầu ăn mới, sản phẩm nước sốt và đồ ăn nhẹ dự kiến sẽ tung ra thị trường. Với mảng thực phẩm đông lạnh, các sản phẩm hợp tác với Dabaco như xúc xích tươi, thực phẩm chế biến và đóng hộp sẽ ra mắt người tiêu dùng.