Mùa Trung thu 2014 sắp bước vào những ngày lễ hội chính thức - ngày rằm tháng Tám. Thời điểm này, sản lượng tiêu thụ bánh trung thu đã đạt kế hoạch sản lượng 2.800 tấn, tăng 15% so với năm 2013.

Kết quả này là sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố: