Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC) vừa đưa ra chiến lược đầu tư trong 10 năm tới, với mục tiêu đa dạng ngành hàng.

Theo đó, Kinh Đô sẽ tham gia 3 ngành hàng mới gồm mì ăn liền, dầu ăn và cà phê, thông qua hợp tác toàn diện với Công ty TNHH Sài Gòn Vewong (thương hiệu mì gói A-one) và hợp tác, mua cổ phần của 2 công ty trong ngành dầu ăn, cà phê. Năm 2014, Kinh Đô đặt mục tiêu doanh thu 5.150 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 600 tỉ đồng, cổ tức tiền mặt 20%.

Theo thanhnien.com.vn