Mặc dù doanh thu giảm nhẹ nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo này tăng hơn 2 lần cùng kỳ trong quý IV/2012. Cả năm, Kinh Đô lãi sau thuế gần 400 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Kinh Đô (mã: KDC) thông báo kết quả kinh doanh quý IV năm 2012. Theo đó, quý IV năm 2012, doanh thu thuần Kinh Đô đạt 1.076 tỷ đồng, giảm 11,1%; lãi trước thuế đạt 108 tỷ đồng, tăng 143,6%, lợi nhuận sau thuế đạt 86,9 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2011.

Năm 2012, doanh thu thuần của Kinh Đô đạt 4.293,7 tỷ đồng, tăng 1,1%; lợi nhuận trước thuế đạt 515,4 tỷ đồng, tăng 47,6%, lãi sau thuế đạt 398 tỷ đồng tăng 42,8% so với cùng kỳ năm 2011.

STT Chỉ tiêu Quý IV/2012 Quý IV/2011 Năm 2012 Năm 2011
1 Doanh thu thuần 1.076 1.210 4.293,65 4.246,9
2 Lãi trước thuế 108 44,4 515,4 349,2
3 Lãi sau thuế 86,88 22,34 398 278,6

Theo kế hoạch, trong tháng 2, Kinh Đô sẽ chia cổ tức năm 2012, tỷ lệ 20% (mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Năm 2013, Kinh Đô đặt kế hoạch doanh thu 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng. Về thị trường Tết, Kinh Đô cho biết, đến ngày 23/1, công ty đã hoàn thành chỉ tiêu về sản lượng tiêu thụ với hơn 3.800 tấn sản phẩm bánh kẹo đưa ra thị trường.

Theo Vnexpress.net