Trong năm 2013, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của CTCP Kinh Đô (HOSE: KDC) đạt hơn 500 tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước.

Doanh thu thuần trong năm của KDC đạt 4,563 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2012. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán của công ty tăng 7% lên 2,588 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của KDC cũng tăng 6% lên 1,975 tỷ đồng nhưng tỷ lệ lãi gộp giảm nhẹ từ 43.6% xuống mức 43.3% trong năm 2013.

Lợi nhuận trước thuế của KDC tăng 25% so với năm trước và đạt 612 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch năm (600 tỷ đồng). Kết quả công ty mang về hơn 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 40% so với năm trước. Riêng trong quý 4/2013, lãi sau thuế của KDC đạt 95 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 31/12/2013, tiền và tương đương tiền cao gấp 2.4 lần so với đầu năm và đạt mức 1,958 tỷ đồng. Tổng tài sản cũng tăng 16% lên 6,385 tỷ đồng.

Theo vietstock.vn