Trung tuần tháng 11 vừa qua, công ty Kinh Đô Land thuộc tập đoàn Kinh Đô đã tiến hành họp đại hội cổ đông thường niên với sự tham dự đầy đủ các cổ đông. Tại đại hội, công ty đã báo cáo tình hình hoạt động năm 2009, 9 tháng đầu năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011.

Theo đó, Kinh Đô Land sẽ tiếp tục chọn lọc quỹ đất tại khu vực trung tâm, các khu đất có vị trí tốt và cơ sở hạ tầng ổn định, nguồn gốc rõ ràng để tiến hành đầu tư; ưu tiên hợp tác đầu tư và khai thác kinh doanh đối với các dự án mới. Các dự án đã và đang thực hiện như: An Phước New Town, Khách sạn Sheraton Nha Trang, Hùng Vương Plaza, Cộng Hòa Garden... trong thời gian tới Kinh Đô Land sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án trọng điểm; hoạch định nguồn vốn đầu tư theo nhu cầu và thời điểm; đảm bảo tiến độ phát triển và triển khai thi công dự án; ưu tiên huy động nguồn vốn vay dài hạn cho giai đoạn thi công; chọn phương thức hợp tác đầu tư và khai thác kinh doanh.

Với mục tiêu rõ ràng, cụ thể và linh hoạt cho từng giai đoạn, Kinh Đô Land hứa hẹn sẽ mang lại những khoản lợi nhuận cao và ổn định trong năm 2011 và những năm tiếp theo để đóng góp vào lợi nhuận chung của tập đoàn Kinh Đô trong tương lai.