Bên mua là một tập đoàn thực phẩm lớn, chuyên cung cấp các sản phẩm mì gói, đang trong quá trình thâm nhập Việt Nam.

Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc CTCP Kinh Đô (KDC) cho biết, 10 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty sắp tới sẽ được bán cho các NĐT Nhật Bản, với mức giá cao hơn nhiều so với giá thị trường.

Bên mua là một tập đoàn thực phẩm lớn, chuyên cung cấp các sản phẩm mì gói, đang trong quá trình thâm nhập Việt Nam. Thông qua hợp tác mới, đầu năm 2012, KDC sẽ mở rộng chuỗi mặt hàng thực phẩm, thêm sản phẩm mì gói. Trong năm 2012, KDC dự kiến cung cấp dầu ăn mang thương hiệu Kinh Đô, thông qua việc hợp tác với đối tác từ Malaysia. Để đợt phát hành thành công, KDC đã khóa "room" cho NĐT nước ngoài ở mức 34,66%.

Năm 2011, KDC ước đạt doanh thu 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trên 500 tỷ đồng.

Theo Đầu Tư Chứng Khoán