Chỉ tính riêng hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đạt 90 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Kinh Đô (MCK: KDC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng soát xét và báo cáo cổ đông. Theo đó,

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.512,7 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 529,3 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần tăng 158%, lợi nhuận gộp tăng 221%.  Theo KDC, sản lượng tiêu thụ 6 tháng đầu năm đã tăng 22% so với cùng kỳ.

Hoạt động tài chính âm 39,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước hoạt động tài chính lãi 385,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần đạt 50,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 51,9 tỷ đồng. KDC cho biết, nếu chỉ tính riêng hoạt động kinh doanh chính - chính là sản xuất và kinh doanh thực phẩm gồm bánh kẹo, kem và các sản phẩm từ sữa, 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính là 90 tỷ đồng, tăng trưởng 70%.

Lợi nhuận sau thuế  hợp nhất 6 tháng đạt 31,8 tỷ đồng; trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 27,3 tỷ đồng.

Các nhóm hàng chính dẫn đầu thị trường

Các nhóm hàng chính đang đứng đầu thị trường và đóng góp lớn trong doanh số đều tăng trưởng rất cao. Hoạt động phát triển, tung và tái tung sản phẩm mới diễn ra mạnh mẽ, toàn diện trong năm 2011.

Bánh Mì: đứng đầu về thị trường và thị phần. Doanh thu thuần tăng trưởng 44%, lợi nhuận gộp tăng 80% nhờ chuyển đổi cơ cấu sản phẩm một cách hợp lý, kiểm soát chi phí giá thành hiệu quả. Nâng cấp thành công chất lượng sản phẩm Sandwich sữa giúp doanh thu tăng 70%. Sản phẩm mới Scotti và Sanwich 2 lát siêu mềm tung thành công đã đóng góp lớn cho doanh thu và lợi nhuận.

Cracker: Đứng đầu thị trường với thị phần 30%, tăng 2,4%, độ phủ 31%, tăng 5%. Doanh thu tăng 97%, lãi gộp tăng 96%. Trong đó AFC và Cosy là 2 nhãn hàng chính đều được tái tung với mức tăng trưởng rất cao.

Wafer: Doanh thu tăng 91%, lợi nhuận gộp tăng 59% và luôn đạt tốc độ tăng trưởng ổn định, với các chiến lược tái tung, đổi mới liên tục cho dòng bánh Snack Minity, bánh xốp Finery. Đầu tư máy móc, trang thiết bị tăng sản lượng và bắt đầu phát triển dòng sản phẩm cao cấp.

Cookies: Vị trí hàng đầu với 27% thị phần, độ phủ 58%, doanh thu tăng 36%. Sản phẩm cao cấp Korento được tái tung với chất lượng cải tiến qua việc đầu tư toàn diện cho dây chuyền thiết bị hiện đại, tăng số lượng sản phẩm, tăng khu vực bán hàng cũng như tăng độ phủ của sản phẩm, hỗ trợ tối đa thị trường để mở rộng thị phần, mở rộng nguồn doanh thu cho nhóm hàng. 

Kem và Sữa chua: Doanh thu tăng 51%, lợi nhuận gộp tăng 42%. Trong kỳ KDC đã tung thành công Merino Kool Chanh Muối cho trẻ em, tiếp tục giữ vững thị phần trong ngành kem và sữa chua. Đây là nguồn tăng trưởng quan trọng cho KDC trong thời gian tới.

Dự báo 6 tháng cuối năm - doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng mạnh

Với năng lực và tình hình thị trường hiện tại, KDC dự báo 6 tháng cuối năm doanh thu 2.758 tỷ đồng, tỉ lệlãi gộpđạt 43%. Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính đạt 416 tỷ đồng (tỉ lệ 15%), tổng lợi nhuận trước thuế đạt 390 tỷ (tỉ lệ 14%).

Doanh thu tăng và lãi gộp tăng do 6 tháng cuối năm có mùa Trung Thu và Tết, cũng như đặc thù của ngành luôn thực hiện doanh thu và lợi nhuận chủ yếu tập trung vào thời kỳ này.

Dự kiến cả năm, doanh thu là 4.271 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, tỉ lệ lợi nhuận gộp đạt 40%. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính đạt 506 tỷ đồng, tăng trưởng 45%, hoàn thành kế hoạch đề ra về hoạt động kinh doanh chính.

Năm nay, KDC đã xác định tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính ngành thực phẩm. Ngoài ra, do tình hình chung của thị trường nên trong 6 tháng đầu năm, KDC đã không thực hiện các hoạt động kinh doanh không thường xuyên - tài chính và địa ốc

Theo CafeF