Ngày 23-1, Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC) cho biết kết thúc năm 2012 doanh thu của Kinh Đô tăng 1,1% so với kết quả của năm 2011 và lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt 515 tỉ đồng, tăng 3% so với kế hoạch đề ra.

Theo Kinh Đô, quí 4 biên lợi nhuận gộp tăng, chi phí lãi vay giảm, hiệu quả hoạt động tốt nên dù cho doanh thu thuần giảm 11%, lợi nhuận gộp giảm 1,3%, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 43,6% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, quí 4 doanh thu thuần đạt 1.076 tỉ đồng, lợi nhuận gộp đạt 446,6 tỉ đồng, lợi nhuận hoạt động đạt 108 tỉ đồng.

Luỹ kế cả năm doanh thu thuần đạt hơn 4.293 tỉ đồng, tăng 1,1%; lợi nhuận gộp đạt hơn 1.879 tỉ đồng, tăng 12,3%; lợi nhuận hoạt động đạt 528 tỉ đồng, tăng 53,2% so với năm 2011 do sự cộng hưởng tích cực từ các yếu tố: biên lợi nhuận gộp cao hơn, hiệu quả hoạt động tốt, và chi phí lãi vay giảm. Biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cũng vì thế mà tăng từ 8.1% lên 12.2%.

Trong năm nay, Kinh Đô tiếp tục tập trung phát triển và đa dạng hóa ngành hàng kinh doanh chủ lực là thực phẩm, tiếp tục phát triển và duy trì đà tăng trưởng các ngành bánh kẹo bao gồm cả kem, sữa và sản phẩm từ sữa... Kế hoạch năm 2013, Kinh Đô đặt mục tiêu doanh số dự kiến 5.500 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 600 tỉ đồng.

Theo Thesaigontimes.vn