Ngày 28/04/2009, Công ty Cổ Phần Kinh Đô đã tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2008 tại khách sạn Sofitel. Đại Hội đã diễn ra nghiêm túc và hết sức thành công với sự tham dự của gần 250 cổ đông. Mở đầu chương trình, anh Lê Phụng Hào được sự ủy quyền của HĐQT đã tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC).

Trong năm 2008, với sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể nhân viên, Công ty Cổ Phần Kinh Đô đã đạt được kết quả kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.456 tỷ đồng (tăng 18% so với năm 2007), lợi nhuận trước thuế đạt 148 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2007. Bên cạnh đó, Kinh Đô luôn chủ động thực hiện những chính sách ứng biến phù hợp với tác động của khủng hoảng kinh tế và tình hình suy thoái tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong năm 2008, do phải trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư chứng khoán nên đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hợp nhất của công ty.

Về mục tiêu hoạt động năm 2009, dự kiến doanh thu của Công ty Cổ phần Kinh Đô đạt 1.747 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2008; lợi nhuận trước thuế đạt 256 tỷ đồng. Theo kế hoạch, năm 2009, Kinh Đô sẽ thực hiện chính sách chia cổ tức cho cổ đông là 24% bằng tiền mặt.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, trong năm 2009 Kinh Đô tiếp tục đầu tư, triển khai các dự án bất động sản: dự án Cao ốc Văn phòng SJC - Lê Lợi, dự án tòa nhà Văn phòng Kinh Đô tại 141 Nguyễn Du, dự án An Phước Tower...

Với chiến lược được hoạch định rõ ràng và sự quyết tâm của HĐQT, đại hội đã kết thúc với sự nhất trí đồng tình cao của toàn bộ cổ đông tham dự đại hội. Công ty Kinh Đô tin tưởng sẽ chủ động vượt khó khăn chung của nền kinh tế trong năm 2009, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm cũng như các hoạt động đầu tư của công ty đạt hiệu quả. Từ đó, mang lại lợi nhuận, sự tăng trưởng và phát triển ổn định cho Công ty.

Theo đánh giá của Ban Tổ Chức, con số gần 250 người tham dự đại hội là mơ ước của nhiều công ty trong mùa đại hội vắng vẻ năm nay. Điều này thể hiện độ “hot” và sự quan tâm rõ rệt của nhà đầu tư với KDC.