Ngày 21-4, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC) đã thông qua phương án sáp nhập Công ty Vinabico vào KDC, cũng như phát hành thêm hơn 34,112 triệu cổ phiếu.

KDC đang nắm giữ 51% cổ phần tại Vinabico. Phương án sáp nhập Vinabico vào KDC sẽ là hoán đổi cổ phiếu, theo đó cổ đông của Vinabico sẽ nhận được một lượng cổ phiếu KDC trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai công ty là 2,2:1, cứ 2,2 cổ phần Vinabico đổi lấy 1 cổ phần KDC.

Sau khi sáp nhập, Vinabico sẽ trở thành công ty con dưới hình thức công ty TNHH một thành viên, với chủ sở hữu là KDC. Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011, Vinabico đạt 75,6 tỉ đồng doanh thu và gần 13 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế.

Theo lãnh đạo Kinh Đô, cùng với chiến lược “Bánh kẹo & Snack” (Snack & Confectionary) đã thành công và được xem là nền tảng của công ty, năm 2012 và những năm tiếp theo, Kinh Đô dự kiến bổ sung thêm các ngành hàng mới là “Thực phẩm & Gia vị” . Công ty sẽ mở rộng sang các loại thực phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hằng ngày của người tiêu dùng như sản xuất mì gói, dầu ăn...

Đối với chiến lược tăng trưởng qua mua bán và sáp nhập, Kinh Đô cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội mua lại những công ty có thể bổ sung cho chiến lược phát triển kinh doanh của mình. Ngoài ra, Kinh Đô sẽ tìm các cơ hội để thương hiệu Kinh Đô phát triển tại nước ngoài.

Đại hội cổ đông của công ty cũng thông qua kế hoạch niêm yết và lưu k‎ý bổ sung hơn 34,112 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) trong năm nay, thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ưu đãi của KDC và cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Vinabico.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của KDC có mục tiêu doanh thu đạt 5.500 tỉ đồng, tăng 30% so với năm 2011 và lợi nhuận trước thuế 500 tỉ đồng, tăng 43% với năm 2011. Năm 2011 KDC đạt tổng doanh thu 4.247 tỉ đồng, tăng 32,6% so với năm 2010; lợi nhuận gộp đạt 1.673 tỉ đồng, tỉ suất lợi nhuận gộp là 39,4% trên doanh thu; lợi nhuận trước thuế đạt 349 tỉ đồng.

Theo Thời báo Kinh Tế Sài Gòn