Số công ty sáp nhập vào KDC sẽ hết vào năm 2012. Tới đây KDC sẽ đầu tư vào công ty khác để đưa các công ty này sáp nhập vào KDC. KDC sẽ tung mỳ gói và dầu ăn vào cuối năm 2012

Ngày 21/04/2012 Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của CTCP Kinh Đô (MCK: KDC) đã tiến hành thành công. Theo đó, tất cả các nội dung tờ trình đều được thống nhất thông qua. 

 Sẽ có sản phẩm mỳ gói và dầu ăn ra thị trường vào cuối năm

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 như sau:

Chỉ tiêu Năm 2011 Kế hoạch 2012 % tăng/ giảm so năm trước
Doanh thu thuần 4.247 tỷ đồng 5.500 tỷ đồng 29,5%
Lợi nhuận trước thuế 349 tỷ đồng 500 tỷ đồng 43,3%
Cổ tức % 24% bằng tiền 20% bằng tiền N/a

Kế hoạch kinh doanh của KDC được xây dựng với mức tăng trưởng doanh thu thuần là 30% (dù cho có sáp nhập Vinabico vào hay không), biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 38% - cụ thể cho các dòng sản phẩm chính biên lợi nhuận gộp giao động từ 30 – 40%. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên cơ sở những ngành hàng hiện tại của KDC, các ngành hàng mới chưa được đưa vào tính trong kế hoạch này.

Câu hỏi đặt ra, liệu KDC có khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong năm 2012 không? Đại diện KDC cho biết, năm nay KDC sẽ khai thác hiệu quả của tài sản đã được đầu tư (bao gồm cả công nghệ và con người – PV), chỉ tiêu đặt ra chưa tính đến các nhóm sản phẩm của Glico và Thực phẩm. Vì vậy Ban điều hành tự tin tính khả thi cao cho việc đạt kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Đại diện KDC cho biết thêm, năm 2011 trở việc trước KDC đã đầu tư mạnh mẽ cho thị trường, xây dựng nền tảng phát triển, cải tiến quy trình và tạo ra hiệu quả của các hoạt động tạo tiền đề cho những năm sau phát triển mạnh. Tuy nhiên, việc tung các sản phẩm mới sẽ tốn ngân sách đáng kể. Vì vậy, KDC quản lý tốt kế việc tung sản phẩm mới để không ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính năm 2012.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về các dòng sản phẩm mới, đại diện KDC cho biết: sản phẩm mới thứ nhất là sản phẩm thuộc nhóm đang kinh doanh hiện hành; và sản phẩm liên quan đến nhóm ngành nghề mà KDC chưa kinh doanh.

KDC đã tung ra sản phẩm nhóm bánh gạo – rất thành công vào tháng 2/2012, và nhóm snack của đối tác Ezaki Glico sẽ được tung ra vào cuối quý III đầu quý IV. Ngoài ra, sẽ có 2 nhóm sản phẩm trước đây KDC chưa sản xuất kinh doanh là mỳ gói và dầu ăn sẽ được đưa ra thị trường vào cuối năm nay.

Đối với 2 dòng sản phẩm mới – mỳ gói và dầu ăn, KDC dự kiến sẽ không đầu tư mà sẽ có những đối tác chiến lược.

Làm thế nào để cải thiện hơn nữa chỉ số ROE của KDC, ông Kelly Wong – CFO của KDC chia sẻ: Chúng tôi sẽ chú tâm vào hiệu quả hoạt động tốt hơn dựa trên khối tài sản của KDC và danh mục sản phẩm hiện có, trong tương lai sẽ khai thác. Hoạt động hiệu quả tốt hơn lợi nhuận sẽ tăng lên. Dự kiến trong vài năm tới ROE của KDC sẽ đạt khoảng 10%.

Trong năm 2012, KDC không có kế hoạch phát hành thêm (chào bán) cổ phiếu, kế hoạch vốn hoạt động trong năm đã được chuẩn bị đầy đủ. KDC sẽ đầu tư thiết bị khoảng 10 triệu USD trong năm nay.

Sáp nhập Vinabico khi công ty đã có tốc độ tăng trưởng 30%

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án sáp nhập Vinabico vào KDC theo phương thức hoán đổi cổ phiếu. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 2,7:1 tức 2,7 CP Vinabico đổi lấy 1 CP KDC trong trường hợp KDC không phát hành thêm cổ phiếu; trường hợp KDC phát hành thêm cổ phiếu thì tỷ lệ hoán đổi là 2,2:1 tức 2,2CP Vinabico đổi lấy 1 CP KDC.

Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, KDC sẽ tổ chức lại CTCP Vinabico thành Công ty TNHH MTV do KDC sở hữu 100% vốn điều lệ.  2009 – 2010, 2011 KDC đã đầu tư mạnh mẽ.

Ông Trần Kim Thành- Chủ tịch KDC cho biết: KDC đã đầu tư Vinabico cách đây 5 năm, Vinabico có tốc độ tăng trưởng chậm. Đến nay Vinabico có thể đáp ứng được mức tăng trưởng 30% nên KDC mới sáp nhập Vinabico vào.

Tiếp tục tập trung ngành nghề kinh doanh chính

KDC đang thu hẹp một số khoản đầu tư. Sau khi hoàn tất KDC sẽ thu về được một lượng tiền tương đối lớn. Số tiền này được dùng để đầu tư  trở lại vào ngành bánh kẹo. Năm 2012, KDC sẽ kết thúc các khoản đầu tư tài chính (thanh lý danh mục đầu tư tài chính).

Hiện KDC đang theo đuổi 2 dự án bất động sản là dự án Tây An Phước và dự án tại Lê Duẫn Tp. Hồ Chí Minh. 2 dự án này công ty đã chuẩn bị vốn và có kế hoạch kinh doanh cụ thể. “Do vậy, trong thời gian tới, việc duy trì 2 dự án này sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của KDC.” – đại diện KDC chia sẻ.

Ông Trần Kim Thành cho biết thêm: Hai dự án bất động sản này, KDC đã chuẩn bị nguồn lực, KDC sẽ thu hồi hiệu quả của 2 dự án trong thời gian tới để tâp trung tiền cho KDC đầu tư ngành kinh doanh lõi. 2 dự án này đã có đối tác chuẩn bị kỹ rồi, vì vậy cổ đông không nên lo lắng 2 dự án sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Năm 2011 kim ngạch xuất khẩu của KDC đạt hơn 10 triệu USD, dự kiến đến năm 2014, kim ngạch xuất khẩu sẽ dạt 30 triệu USD.

Việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1 và thưởng 1,32 triệu CP cho Ban Điều hành cũng như chào bán 481.000 cổ phiếu ưu đãi cho HĐQT và BKS, CBCNV giá 16.000 đồng/CP, thời gian cụ thể tùy thuộc vào tình hình thị trường và sự chấp thuận của UBCKNN – dự kiến khoảng tháng 10 – 11/2012.

Ngoài ra, tại Đại hội ông Thành cho biết, tới đây KDC sẽ kết nạp thêm thành viên. Các công ty KDC đầu tư trước đây được sáp nhập vào KDC không còn (sau khi sáp nhập Vinabico). Vì vậy, thời gian tới KDC sẽ đầu tư vào một số công ty khác để đưa các công ty này sáp nhập vào KDC. 

 

Theo CafeF