Thời gian qua, cùng với việc sáp nhập thành công NKD và KI DO vào KDC, đưa Kinh Đô tiến lên qui mô Tập đoàn Thực phẩm hàng đầu Việt Nam, mọi mặt hoạt động của Công ty cũng được đổi mới, đặc biệt là nền tảng và những ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại hàng đầu cũng được đưa vào vận hành.

Qua đó, không chỉ tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp mà còn giúp Công ty củng cố nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiết giảm chi phí, xóa bỏ rào cản địa lý, giúp việc liên lạc, phối hợp công việc giữa các phòng ban cũng như giữa các công ty trong Tập đoàn được thuận lợi, xuyên suốt.

Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại tại Kinh Đô

Trong thời đại công nghệ số như hiện nay, việc đầu tư xây dựng nền tảng công nghệ thông tin và triển khai vận hành những ứng dụng CNTT mới là yêu cầu tất yếu nhằm củng cố nội lực, chuẩn hóa qui trình làm việc, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đầu tư CNTT, từ năm 2007 bên cạnh việc đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo đã quan tâm đầu tư CNTT cho Kinh Đô. Sự đầu tư không chỉ dừng lại với việc trang bị nền tảng CNTT như hệ thống máy tính, các ứng dụng văn phòng: hệ thống email, intranet, Internal Network … mà liên tục được nâng cao với những ứng dụng CNTT hiện đại cho Tập đoàn.

Đột phá và tiên phong

Bước ngoặt trong hoạt động đầu tư, ứng dụng CNTT tại Kinh Đô là khi Công ty khởi động dự án ứng dụng hệ thống SAP ERP – một giải pháp phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp. Anh Nguyễn Xuân Luân – Phó TGĐ kiêm GĐ Dự Án cho biết, ngay từ những ngày đầu triển khai, song song với việc lựa chọn phần mềm và công ty triển khai phần mềm, Kinh Đô đã chuẩn bị lực lượng để phối hợp triển khai.

Đội dự án của Kinh Đô được tập hợp với gần 100 thành viên cho giai đoạn 1 và gần 200 thành viên cho giai đoạn 2. Thành viên dự án là người giỏi nhất trong các lĩnh vực chuyên môn có liên quan, toàn bộ các cán bộ quản lý và gần 20 chuyên viên CNTT có nhiều kinh nghiệm về ERP đã được tuyển về để tham gia triển khai dự án cùng với đơn vị tư vấn.

Theo đó, năm 2007 Kinh Đô đã go-live thành công dự án SAP-ERP, đánh dấu sự kiện lần đầu tiên 1 doanh nghiệp Việt Nam triển khai thành công SAP-ERP từ con số không. Qua 5 năm triển khai, Kinh Đô đã hoàn thành 6 dự án quan trọng, bao gồm:

Việc ứng dụng ERP thể hiện sự nhanh nhạy và quan điểm tiên phong của Kinh Đô trong việc áp dụng công nghệ mới vào hoạt động của tập đoàn. Kinh Đô đã và đang tiếp tục triển khai các ứng dụng tiên tiến nhất thế giới áp dụng vào phục vụ hoạt động kinh doanh của mình. Đưa Kinh Đô từng bước tiến lên ngang tầm với các Tập đoàn đa quốc gia.

Không chỉ tiên phong và đột phá với hệ thống SAP, hệ thống CNTT của Kinh Đô còn được khẳng định với việc đầu tư những ứng dụng CNTT hiện đại và tổ chức vận hành hệ thống theo mô hình tập trung trong toàn Tập đoàn. Cụ thể