Một doanh nghiệp không có những con người có tâm, có tầm sẽ giống như một người đi trong rừng mà không có la bàn, đi trên biển lớn mà không có hải đồ. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao, Kinh Đô coi nguồn nhân lực là tài nguyên quan trọng quyết định sự thành bại của công ty. Cùng với sự lớn mạnh mở rộng không ngừng, nhiều năm qua, Kinh Đô luôn chú trọng bồi dưỡng nhân sự giúp sự phát triển của công ty có tính kế thừa và liên tục.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2009

Về Tuyển Dụng

Nhằm phục vụ chiến lược phát triển của Kinh Đô trong giai đoạn mới, năm 2009, chiến lược tuyển dụng của Kinh Đô tiếp tục có những bước thay đổi về chất. Bên cạnh việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ thông qua các cơ chế đào tạo nâng cao, thuyên chuyển và thăng tiến nội bộ, Kinh Đô cũng luôn chú trọng thực hiện tiếp nhận, thu hút những nhân tố mới bên ngoài có năng lực và tố chất phù hợp văn hóa công ty.

Để có được những nguồn lực con người tốt nhất, Kinh Đô đã làm việc với nhiều đối tác cung cấp nguồn nhân lực cấp cao và đa dạng hóa nguồn tuyển dụng. Năm qua, chính sách mới đã phát huy tác dụng với chất lượng nhân sự được tiếp nhận ngày càng cao hơn. Bên cạnh đó, công tác quảng bá hình ảnh Kinh Đô trong thị trường lao động cũng đã phát huy với việc thu hút ngày càng nhiều ứng viên sẵn sàng tham gia dự tuyển và làm việc.

Về Đào Tạo Phát Triển

Để bảo đảm số lượng và chất lượng nguồn nhân lực nội bộ theo kịp sự phát triển của công ty, Kinh Đô đã xây dựng một Trung tâm đào tạo nhân sự riêng (KTC) nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng năng lực, các kỹ năng, tố chất phù hợp với sự phát triển công ty hiện tại và trong tương lai. Trong năm 2009, Kinh Đô đã liên tục đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển cán bộ nhân viên. KTC đã tổ chức đào tạo cho 3.685 lượt người, tăng 17% so với năm 2008. Các chương trình đào tạo của KTC chú trọng vào nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên về an toàn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm, ISO,... từ đó nâng cao hiệu quả chất lượng sản phẩm đầu ra. Bên cạnh đó, KTC cũng thường xuyên cập nhật các vấn đề kinh tế thời sự cho nhân viên thông qua các khóa hội thảo cập nhật môi trường kinh doanh  bên ngoài. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cũng được chú trọng về  chiều sâu. Trong năm 2009, KTC đã thực hiện 3 khóa đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý (MTP) cho hơn 100 cán bộ quản lý sơ và trung cấp.

Về Chính Sách Định Hướng Con Người

Trong quý I năm 2009, dù nhiều doanh nghiệp phải sa thải nhân viên do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng Kinh Đô vẫn đảm bảo việc làm cho 100% nhân viên của công ty. Cuối năm 2009, công ty dời văn phòng về tòa nhà mới tại 141 Nguyễn Du, môi trường làm việc mới sẽ mang lại một sự cởi mở, năng động trong toàn công ty.

Với mong muốn Kinh Đô trở thành một gia đình thứ hai nơi tất cả thành viên phấn đấu vì mục tiêu chung, nhiều năm qua Kinh Đô đã nỗ lực tạo dựng một môi trường làm việc lý tưởng, khuyến khích nhân viên sáng tạo, đóng góp các ý tưởng cải tiến góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu suất làm việc. Các chính sách giữ người và thu hút nhân tài được cải tiến, ngày càng trở nên hấp dẫn hơn giúp Kinh Đô luôn giữ được đội ngũ nhân sự giỏi và thu hút những nhân tố mới với chuyên môn giỏi.

Định hướng Năm 2010

Năm 2010 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của Kinh Đô, công tác phát triển nguồn lực trong năm rất quan trọng, một mặt nhằm theo kịp hoạt động công ty theo mô hình mới, một mặt tạo ra nền móng vững chắc cho công ty nhiều năm sau: