Tin tức sự kiện

Ngành lạnh giúp lợi nhuận 2019 của KIDO tăng trưởng gần 60%

20/01/2020

Doanh thu thuần giảm  chủ yếu là do doanh thu ở phân khúc dầu phổ thông giảm. Doanh thu từ ngành dầu chiếm 79% doanh thu toàn Tập đoàn, ngành lạnh chiếm 19% và các ngành khác chiếm 2%.

Lợi nhuận gộp tăng 26,0% và biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện mạnh mẽ từ 17,0% lên 22,6% so với cùng kỳ năm 2018 chủ yếu chiến lược cao cấp hóa của Tập đoàn.

Doanh thu kem tăng 10%, đặc biệt tăng mạnh ở phân khúc cao cấp. Công ty đã kiểm soát chi phí, cắt giảm chi phí sản xuất trong mùa thấp điểm, biên lợi nhuận gộp của ngành kem tăng từ 52,9% lên 58,6%.

Doanh thu thuần của phân khúc dầu chuyên biệt tăng 24,6% và nhóm hàng cao cấp tăng 16,9%.Theo đó, biên lợi nhuận gộp tăng 12,8% lên 16,0%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 282 tỷ đồng, tăng 59,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỷ đồng, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với các công ty thành viên, Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO (KIDO Foods, mã KDF) đạt doanh thu thuần năm 2019 là 1,383 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước do công ty đã tăng trưởng ngành hàng kem, phát triển kênh phân phối, mở rộng thị trường, cao cấp hoá sản phẩm, đồng thời quy hoạch và cải tiến nhà máy, kho bãi, tổ chức lại đội ngũ bán hàng để thúc đẩy doanh số.

Xu hướng tiêu dùng tăng nhanh tại các kênh hiện đại (minimart) tại các thành phố lớn đã giúp KIDO Foods mở rộng kênh phân phối và độ phủ, vượt bậc so với đối thủ. So với cùng kỳ năm ngoái, độ phủ trên kênh hiện đại tăng 45%.

Công ty tiếp tục tập trung vào các sản phẩm kem cốt lõi và đầu tư vào các sản phẩm kem cao cấp. Cùng với việc tổ chức sản xuất hợp lý, cắt giảm sản phẩm không hiệu quả và doanh thu tăng giúp lợi nhuận gộp đạt được mức tăng ấn tượng 21.8% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 52,9% lên 58,6%.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 185 tỷ đồng vượt 489% so với năm trước và vượt 24% kế hoạch năm 2019 đặt ra.

KIDO Foods cho biết mục tiêu của công ty không chỉ dừng lại ở cung cấp các sản phẩm kem cho người tiêu dùng Việt Nam mà còn bắt đầu hướng ra thị trường quốc tế.

Về Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTPC (Vocarimex , mã VOC), năm 2019 giá dầu nguyên vật liệu giảm liên tục nhiều tháng liền, ảnh hưởng đến tính hình hoạt động của công ty. Doanh thu thuần năm 2019 của Vocarimex đạt 2.547 tỷ, vượt 6% so với kế hoạch năm 2019. So với năm 2018, doanh thu thuần năm 2019 giảm 41.5% chủ yếu là do cạnh tranh cao và giá dầu giảm.

Chi phí hoạt động năm 2019 giảm 20% so với năm trước do Công ty tiến hành kiểm soát chặt chẽ chi phí, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh và cải thiện việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận. Lợi nhuận gộp năm 2019 đạt 45 tỷ, giảm 39,7% so với năm trước.

Lợi nhuận trước thuế của Vocarimex năm 2019 đạt 243 tỷ đồng, vượt 35% so với kế hoạch. Nguyên nhân là do Công ty có lợi thế hàng tồn kho giá thấp trong khi những tháng cuối năm giá dầu tăng nhanh liên tục.

Về định hướng Vocarimex sẽ tăng cường dự báo tình hình nguyên liệu để có được nguồn nguyên liệu giá tốt và đẩy mạnh công tác bán hàng, tiếp tục cung cấp các sản phẩm dầu sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, đặc biệt chú trọng kênh Xuất khẩu và Công nghiệp.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC) đạt doanh thu thuần năm 2019 là 4.142 tỷ, vượt 7,5% so với kế hoạch đề ranhờ công ty nắm bắt được xu hướng chuyển dịch của thị trường, tập trung kinh doanh các sản phẩm chuyên biệt và cao cấp để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Doanh thu thuần giảm 6,0% so với năm 2018 do Công ty chủ động cơ cấu lại danh mục sản phẩm dầu xá và phổ thông trong thời điểm cạnh tranh khốc liệt nhằm bảo tồn lợi nhuận.

Năm 2019, doanh thu thuần của phân khúc chuyên biệt, cao cấp tăng 19,3% và nhóm hàng thương mại tăng 25,7% làm cho lợi nhuận gộp là 661,6 tỷ, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Năm 2019 Tường An đạt 170,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 25,2% so với năm 2018, vượt 25% so với kế hoạch đề ra và biên lợi nhuận tăng từ 3,1% lên 4,1%.

Về định hướng tương lai, Tường An tiếp tục tập trung đẩy mạnh bán hàng; gia tăng việc bán các sản phẩm ngành thực phẩm đóng gói, sản phẩm thiết yếu và mở rộng thêm một số ngành khác. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện quy hoạch và cấu trúc danh mục sản phẩm, cải tiến sản phẩm, tập trung đẩy mạnh phát triển những sản phẩm chủ lực, làm đường dẫn cho những dòng sản phẩm chuyên biệt trong thời gian tới.

Ngoài ra, Công ty KIDO Nhà Bè (KDN) là một thành viên mới gia nhập Tập đoàn KIDO cuối năm 2018. Sau một năm gia nhập Tập đoàn, lợi nhuận trước thuế của KDN đạt 19 tỷ đồng, tăng trưởng 165% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Chí Tín - Đầu tư